Live Cam

Vizualizarea camera live

Doresc să primesc informare despre noutăţi


Filme

Mai multe filme    

Evenimente

 

25 iulie 2015 Hramul Lacului Sfânta Ana
Motto: „Şi dacã rãdãcina este sfântã, şi ramurile sunt sfinte." (Romani 11, 16)

 

Program:

11:00 – Primirea pelerinilor la capela Sfânta Ana

12:00 – Procesiune religioasã "Drumul Crucii" în jurul lacului

13:00 – Sf. Liturghie Romano-Catolicã


Vã aşteptãm cu drag!

 

Stimaţi vizitatori! Vã atragem atenţia, cã în ziua hramului, având în vedere caracterul religios al evenimentului pânã la ora 14:30 scãldatul, plaja precum ºi aprinderea focului pe malul lacului sunt interzise. Vã mulţumim pentru înţelegere!

  

Ziua Gospodarului Secui - Expoziţie şi târg de zootehnie şi agriculturã - ediţia a II-a


 

PROGRAM

10:00 Deschiderea programului

 

Expoziþie

Mãrci expuse:

Mitsubishi
Land Rover
Mercedes
Dacia
Renault
Nissan
New Holland
John Deere
Zetor
DuPont
Linzer
Makhteshin
Agro Solution. ºi altele

 

Expoziþia se completeazã ºi cu alte activitãþi precum:

Forumul Gospodarului:

 Prezentãri ºi discuþii în cadrul în urmãtoarele teme:

Permaculturã - filosofia agriculturii sustenabile. Key Speaker: Dna. Ing. Vargha Sára expert permaculturã din Ungaria
Problematica creºterii ovinelor ºi bovinelor. Speakeri: Dr. Nagy Tibor ºi Dr. Tifán Csaba medici veterinari
Metode inovatoare de îmbogatire a solului - Ing. Kovács Szabolcs reprezentantul AGROsolution GmbH Austria
Subvenţii actuale în agriculturã - Dr. o Haschi András-Péter phd. Director APIA Harghita

Demonstraþii practice
Drive test
Expozitie de animale
Târg de meºteºugari
Concursuri

  Cea mai frumoasã gospodãrie tradiþionalã (Cozmeni ºi Lãzãreºti)
Concurs pentru copii: Pãpuºi confecþionate din produse de sezon
Cel mai puternic gospodar

Tombolã
Corturi de bere ºi mâncare

 

18:00 Închiderea programului

 

Pentru mai multe informaþii accesaþi link-ul:

www.gazdanapok.ro


 

 

Serbarea verii în Ţinutul Secuiesc 2013

 

 

Pentru prima oarã anul acesta se va organiza un eveniment oficial de deschidere a sezonului în regiunea Ciomad- Balvanyos. Organizatori: ADI Ciomad – Balvanyos ºi Asociaþia Pro Szent Anna cu sprijinul societãþii civile din zonã, Consiliile Judeþene Harghita ºi Covasna ºi Consiliul local Bãile Tuºnad

 

Programul evenimentului:

 

- Excursie organizatã pentru elevii din clasele V-XI, premiaþi la olimpiadele şcolare fazele naţionale;
Locaþie: Lacul Sfânta Ana ºi Tinovul Mohoº;
Plecare: ora 9:00
Miercurea Ciuc: din faþa Consiliului Judeþean Harghita partea dinspre Universitate Sapientia;
Sfântu Gheorghe: curtea Consiliului Judeþean Covasna

 

- Curãþirea traseelor turistice spre Lacul Sfânta Ana: voluntari din judeþele Harghita ºi Covasna în colaborare cu echipele de salvamont ale celor douã judeþe;
Plecare: ora 9:00 din Bãile Tuºnad ºi Bãile Bálványos

 

- Târgul produselor tradiþionale secuieºti;
Locaþie: centrul oraºului Bãile Tuºnad (în parcarea de lângã scenã)
Ora începerii: 09:00

 

- Spectacol în aer liber:
Ansamblul de dansuri populare Gyöngyvirág
Concertul formaþiei Szekler;
Locaþie: scena din centru
Ora începerii: 17:00

 

Vã aşteptãm cu drag!

 

 www.facebook.com/szentannato

 


 

 

21 iulie 2012 Hramul Lacului Sfânta Ana
Motto: „ªi dacã rãdãcina este sfântã, ºi ramurile sunt sfinte." (Romani 11, 16)


Program:


11:30 – Primirea pelerinilor la capela Sfânta Ana 
12:00 – Sf. Liturghie Romano-Catolicã
13:00 – Rifdicarea unei cruci în memoria capelei Sf. Ioachim (sec. XIX)
14:00 – Programul fanfarei Tuzson János din Cozmeni
14:30 – Spectacolul grupurilor de dans tradiþional
17:00 – Concert folk-rock: formaþia Szekler

 

Vã aºteptãm cu drag!

 

 


 

 

Evenimentele organizate în incinta Lacului Sfânta Ana respectiv în localitãþile din apropiere

Recomandare: a különbözõ eseményekhez további linkeket lehet beszúrni

Evenimente repetitive:
În fiecare al treilea sâmbãtã Târgul Produselor Tradiþionale din Miercurea Ciuc.
La Bãile Tuºnad în fiecare vineri bazar.

Jurnal anual de evenimente

Ianuarie
Revelion la Bãile Bálványos ºi Bãile Tuºnad
Pentru serbãrile de Crãciun ºi Revelion unitãþile de cazare (hoteluri ºi pensiuni categorizate cu 2-3 stele) din Bãile Bálványos ºi Bãile Tuºnad aºteaptã vizitatori cu o gamã largã de programe.

Paleta ofertelor include în general cina festivã de Crãciun sau de Revelion, de Carnaval, participare la tãierea ºi pomana tradiþionalã a porcului, gustare de vinuri, vin ºi aperitif fiert, turism hipic, foc de tabãrã, muzicã live, foc de artificii.

Februarie

Baluri de carnaval
Perioada de carnaval începe cu Boboteaza ºi þine pânã în Miercurea Cenuºii, iar cea mai impozantã sãrbãtoare este între duminica ºi seara de marþi dinanintea primei zile a Postului Mare (Miercurea Cenuºii), denumit "coada carnavalului". Aceastã sãrbãtoare este o manifestare de bucurie a primãverii care înfrânge iarna împreunã cu frigul ºi întunericul caracteristic al perioadei de iarnã. În aceastã perioadã în aproape toate comunele din Depresiunea Ciucului se organizeazã petreceri cum ar fi baluri festive ºi baluri mascate.

Aceste baluri de carnaval sunt organizate grupuri iniþiatoare invitând pe lângã localnici ºi acele soþi care s-au mutat din satul respectiv. Masa festivã a balurilor carnavale este servit din feluri ºi bãuturi aduse de acasã. Atracþiile principale ale acestor baluri sunt condimentate cu specialitãþi: de exemplu la Cozmeni s-a organizat competiþii distractive – tragere buºteni, cununie falsã.

Sfârºitul Fãrºangului
Tradiþiile Sfârºitului Fãrºangului se diferã în localitãþile din Depresiunea Ciucului. Din anii 1990 mulþumitã Centrului Cultural al Judeþului Harghita anual se organizeazã Sfârºitul Fãrºangului în diferite locaþii din judeþ. Deasemenea grupurile tradiþionale organizeazã în localitãþile de origine evenimentul Fârºangului: de obicei în dimineaþa zilei Miercurea Cenuºii are loc înmormântarea Fãrºangului, cu o ceremonie comicã unde cei prezenþi ard pãpuºa de paie reprezentând trupul indecent al lui Illés. O scenã simbolicã are loc în Caºin acesta find consacrarea taurului. În comuna Turia are loc gonirea Fãrºangului, respectiv parada de cai. Data evenimentului Sfârºitul Fãrºangului se schimbã din an în an în funcþie de începutul Postului de Paºte.

Serbarea zãpezii de la Dealul Gáti
În mijlocul lunii februarie organizaþia tinerilor respectiv administraþia localã din Tuºnad a organizat Serbarea zãpezii la Dealul Gáti, din apropierea localitãþii Tuºnadu Nou.

Festivalul internaþional pomana porcului din Bãile Bálványos
Festivalul internaþional pomana porcului este organizat anual pornind din anul 2006. Numãrul vizitatorilor din anul 2011 interesaþi de acest festival a crescut considerabil, chiar depãºind numãrul de 1000, respectiv cele 18 grupuri înscrise în competiþie reprezentau 3 þãri diferite. Grupurile din competiþie prezentau pe lângã produsele proprii din carne chiar ºi bãuturile ºi prãjiturile specifice ale diferite regiuni-þãri.

Principalul organizator al competiþiei condimentelor este Daragus Attila întreprinzãtor turistic, respectiv preºedintele judeþean ºi vicepreºedintele naþional al Federaþiei Naþionale de Turism Rural.

Martie

Serbãrile de 15 martie
15 martie este sãrbãtoarea supremã a maghiarilor de pretutindeni fiind comemorarea revoluþiei maghiare din 1848-49. Aproape fiecare localitate a Depresiunii Ciucului îºi organizeazã propria sa aniversare, dar câteva au totuºi o semnificaþie aparte în revoluþia paºoptistã. Astfel Cozmeni ºi Plãieºii de Jos îºi organizeazã alternativ serbãrile de la Pasul Nirghe. Evenimentul are în repertoar un program festiv, slujbã religioasã ºi cuvântãri solemne, care comemoreazã eroii cãzuþi în revoluþie. Dupã un repertoar asemãnãtor în fiecare an are loc o manifestare comemorativã a datei de 1 august.

Aprilie

Ziua Muntelui Büdös
Ziua Muntelui Büdös este sãrbãtorit la Bãile Bálványos în ultimele zile ale lunii aprilie. Prin programele ºi competiþiile evenimentului intenþia primordialã este de a atrage atenþia asupra imprtanþa ºi responsabilitatea ocrotirii valorilor naturale ale rezervaþiei naturale din Ciomatu-Bálványos. Printre programele organizate pot fi enumerate orientare în alergare, drumeþie forestierã, ateliere meºteºugãreºti, prezentãri ºtinþifice.

Mai

Primul weekend a lunii mai
De obicei primul weekend a lunii mai este denumit Ziua Mamelor în regiunea Ciucului: prin diverse programe de recital, cor, dans etc. copii felicitã mamele adunate în ºcolile ºi casele culturale din localitãþile Caºinului, Tuºnad Sat, Cozmeni. Tot luna mai este desemnat reuniunilor contemporare de 40-50 ani, respectiv este ºi perioada în care are loc Prima Împãrtãºanie. Astfel în aproape fiecare sâmbãtã ºi duminicã are loc câte o sãrbãtoare într-una din localitãþile microregiunii. Reuniunea Grupurilor Teatrale din Plãieºii de Jos este organizatã tot pe perioada lunii mai.

Maial în Cserefarka
Maialul organizat în ogorul Cserefarka este organizat de localinicii satului Turia în primul weekend a lunii mai. Participanþii se adunã cu mâncãruri ºi palincã în coºuri, pãturã pentru picnic, gãtesc tocãniþã specialã, cântã cântece populare tradiþionale.

Maial pentru tineret
Zilele Tineretului se organizeazã de regulã în primul weekend a lunii mai în zona Bãii Nádas.
Zilele Judeþului Harghita– Zilele Þinutului Secuiesc: pe la 20-27 mai, 2012

În ultimii ani Zilele Judeþului Harghita sunt organizate pe sãptãmâna înainte de Rusaliile de la Şumuleu Ciuc. Din 2011 seria de evenimente este oficial denumit Zilele Þinutului Secuiesc accentuând importanþa colaborãrii celor trei judeþe, Mureº, Harghita ºi Covasna cu scopul ocrotirii ºi serbãrii valorilor tradiþionale locale.

Diversele programe din cadrul Zilelor Þinutului Secuiesc sunt întinse pe tot teritoriul judeþelor Harghita ºi Covasna, astfel ºi în regiunea Lacul Sfânta Ana-Lãzãreºti-Cozmeni. Informaþii suplimentare: www.megyenapok.ro
Sâmbãta Rusaliilor – Şumuleu Ciuc
În sâmbãta Rusaliilor credincioºii se apropie de dealul Şumuleu pe jos, cu autovehicule, cu autobuz sau prin cãile ferate chiar de peste hotare aducând steagurile parohiilor la care aparþin. În anul 2012 pelerinajul de Rusalii de la Şumuleu va fi pe data de 26 mai, iar în anul 2013 pe 18 mai.
Strãvechiul obicei de pelerinaj de Rusalii din Şumuleu constituie evenimentul cel mai impozant ºi atractiv al regiunii. Cu toate cã pelerinajul consacrat Mãicii Domnului, respectiv marea procesiune religioasã atrag zeci de mii de creºtini catolici, la aceastã sãrbãtoare participã tot mai mulþi pelerini aparþinând altor religii.

Iunie

Hramul Trupul lui Cristos – Corpus Christi
Hramul Corpus Christi este sãrbãtoarea religioasã consacratã Eucaristiei þinutã pe a zecelea zi dupã Rusalii (joi) – pe 7 iunie 2012, respectiv pe 30 mai 2013). Tot în acelaºi zi este hramul bisericii din Lãzãreºti construitã în anul 1883.

Zilele Caºinului
Programele din cadrul Zilelor Caºinului organizate în jurul 20 iunie sunt în general de caracter tradiþional, dar se diferã de la un an la altul. Un eveniment atractiv este pregãtirea unui volum masiv de mãmãligã cu brânzã de o lungime de aprox. 60-80 m.

Zilele comunei Turia
Zilele localitãþii Turia sunt organizate anual în jurul 20 iunie, iar în fiecare an organizatorii reuºesc sã introducã programe remarcabile pentru participanþii evenimentului. Dintre acestea putem menþiona: arborele vieþii pe care s-au agravat numele celor care s-au nãscut în anul precedent în localitatea Turia; mãmãliga cu brânzã cu dimensiuni uriaºe de 150 m x 32 cm, care prin mãrimea sa a fost înregistratã în cartea recordurilor Word Records Academy din anul 2008; s-a inaugurat cea mai mare poartã secuiascã din lume cu dimensiuni de 15,06 m lãþime, 9,45 m înãlþime produs din stejar. În anul 2011 s-a inaugurat un stâlp funerar sculptat din arþar cu dimensiuni cât un bloc-ben tömbház magasságú (15,15 m!).

Mijlocul lunii iunie – Zilele Oraºului Tuºnad Bãi
În mijlocul lunii iunie este organizat evenimentul Zilele Oraºului Bãile Tuºnad, cu programe dominate de profil turistic, mediu ºi competiþii sportive.

Iulie

Július 2. Punerea în raclã a cinstitului veºmânt al Maicii Domnului
Biserica romano-catolicã din Alungeni este un loc de pelerinaj consacrat Sfântei Maria. Aici este pãzitã copia statuii Mãicii Domnului Maria din Şumuleu Ciuc creat în anul 1750. Hramul bisericii este þinut pe 2 iulie, pe ziua Punerii în raclã a cinstitului veºmânt al Maicii Domnului. Pilgrimii parcurg toatã lungimea drumului patimilor de 1 km.

XXIII. Universitatea de Varã ºi Campusul Studenþesc Bálványos
În perioada de 24-29 iulie 2012 se va desfãºura la Bãile Tuºnad a XXIII.-le Universitate de Varã ºi Campusul Studenþesc Bálványosi. Aceastã manifestare constituie an de an cel mai important loc de întâlnire a politicienilor din România ºi Ungaria. Programul de o sãptãmânã are ca puncte de reper dezbateri pe teme politice, sociale ºi culturale, prezentãri, schimbãri de opinii, iar la sfârºitul fiecãrei zi au loc concerte cu formaþii renumite.

iunie Hramul Sfânta Ana organizat la Lacul Sfânta Ana
Hramul capelei Lacului Sfânta Ana atrage sute ºi mii de vizitatori. Tot în acelaºi zi sunt organizate de composesoratul localitãþii Lãzãreºi mai multe evenimente în împrejurimea lacului, astfel participanþii la slujba religioase pot alege dintre diversele programele tradiþionale. În anul 2011 s-a þinut o paradã a costumelor armelor tradiþionale maghiare dupã care a urmat un spectacol al Fanfareial Tuzson János din Cozmeni. Programul a continuat cu spectacolul grupelor de dansuri populare venite din localitãþile din zonã.

Tabãra Minimum Party – Plãieºii de Jos, Tiszástõ
În perioada sfãrºitul lunii iulie ºi începutul lunii august are loc tabãra ....Minimpum Party cu diverse activitãþi de workshop ºi forumuri. Tabãra din Tiszástõ lângã Plãieºii de Jos este locaþia taberei de varã cu renumiþi artiºti de operã ºi de euritmie, regizori, fotografi, muzicieni, importante personalitãþi de litere. Organizatorul acestui eveniment renumit este Societatea Minimum Party, o grupare artisticã din Cluj Napoca având ca scop introducerea artei contemporane, respectiv contribuie la introducerea debutaþilor artiºtilor tineri din Transilvania. Tabãra are ca scop primordial promovarea spiritului intuitiv, nonconformist. Data exactã a taberei din anul 2012 încã nu este cunoscut.

Tabãra de clacã tradiþionalã din Lãzãreºti
Pentru prima oarã în anul 2006 s-a organizat cloaca tradiþionalã la proprietatea Fundaþiei András, denumit Ferma-Moarã. În acel an scopul principal de cloacã a fost construirea centrului de dans. De atunci în fiecare an s-a organizat o cloacã în localitatea Lãzãreºti astfel confirmând puterea demonstratã a muncii colective. La aceste evenimente poate participa oricare grupã de vârste. La tabãra organizatã în lunile iulie-august sunt invitaþi meºteºugari localnici, artiºti populari, activitãþile fiind conduse de specialiºti în arhitectura ecologicã ºi în arhitectura peisagisticã. Construirea Fermei-Moarã este în curs. Cei interesaþi au prilejul de a încerca, meºteºugurile tradiþionale cum ar fi: olãria, ceramicã, sculptarea lemnului ºi a pietrei, pictare de mobilã, tâmplãrie. Programul continuã cu curs de dans, iar la sfârºitul fiecãrei zi are loc ºezãtoarea (program de dans popular).

Data exactã a taberei din anul 2012 încã nu este cunoscut.

Zilele comunei Cozmeni
Július utolsó-augusztus elsõ napjaiban, a nyergestetõi csata évfordulójának (aug.1.) környékén szervezik meg minden esztendõben a Kozmási Falunapokat, amelynek keretében rendszerint alcsíki tûzoltó-vetélkedõt és fogathajtóversenyt is tartanak a helyi sportpályán.

August
Comemorarea eroilor din lupta de la Pasul Nirghe
1 august este ziua comemorativã a luptei din 1 august, 1849 de la Pasul Nirghe. Evenimentul are în repertoar un program festiv, slujbã religioasã ºi cuvântãri solemne, care comemoreazã eroii cãzuþi în revoluþie. Dupã un repertoar asemãnãtor în fiecare an are loc o manifestare comemorativã a datei de 15 martie. Participanþii serbãrii de obicei aduc hranã ºi bãuturã la pachet ºi petrec toatã ziua în aer liber.

Turul ciclist al Þinutului Secuiesc
În fiecarea an în luna august este organizat Turul Ciclist al Þinutului Secuiesc de cãtre administraþia localã a Municipiului Miercurea Ciuc, cel mai important eveniment sportiv de rang internaþional din regiune. În anul 2011 la cel de al 9-lea tur ciclist din Þinutul Secuiesc au participat 108 echipe din 9 diferite þãri. Prima etapã a competiþiei a avut loc pe traseul Tuºnad-Pasul Nirghe-Târgu Secuiesc-Sfântu Gheorghe-Târgu Secuiesc-Pasul Nirghe-Miercurea Ciuc. Evenimentul sportiv asigurã posibilitate la participare nu numai sportivilor profesioniºti ci ºi sportivilor cicliºti de categoria amator.

august Ridicarea la Ceruri a Fecioarei Maria
Ziua de comemorare a Ridicãrii la Ceruri a Fecioarei Maria este sãrbãtoarea religioasã strãveche a magharilor, când este sãrbãtorit Trecerea în Ceruri a Mãicii Domnului. În aceastã zi este hramul bisericii romano catolice din Bixad, clãdire construitã în anul 1867. Tot în acelaºi zi este hramul religios din Caºinul Nou.

august Hramul bisericii de la Perkõ
În fiecare an pe 20 august are loc pelerinajul din Sânzieni, la capela Perkõ a mii de credincioºi din localitatea Turia ºi din Comitatul Trei Scaune hram consacrat Sfântului Rege István. Slujba religioasã este continuatã de un program complet de spectacole.

Zilele localitãþii Tuºnad Sat
Administraþia localã Tuºnad Sat organizeazã anual la sfârºitul lunii august Zilele Localitãþii Tuºnad Sat. Seria de programe include competiþii culinare, hipice, sportive ºi concerte muzicale.

Septembrie

Prima duminicã din luna septembrie – Ziua Îngerilor Pãzitoare
Sãrbãtoarea Îngerilor Pãzitoare s-a pornit din Spania încã din secolul al XVI-lea, iar a devenit un obicei religios în secolul al XVII-lea. Aceastã sãrbãtoare la început a avut loc pe prima duminicã a lunii septembrie, iar mai târziu Papa Pius al X-lea l-a înscris în optima lui Arhanghelului Mihail,pe data actualã. Hramul capelei din Vrabia are loc ºi astãzi pe prima duminicã a lunii septembrie. Capela Îngerilor Pãzitoare din Vrabia a fost construitã probabil în cea de a doua jumãtate a sec. 15-lea, iar în sec. 18-lea a fost reconstruitã.

septembrie 8. Naºterea Mãicii Domnului
Între anii 1985-1990 s-a construit noua bisericã romano-catolicã din Tuºnad Bãi în locul capelei construite în 1924, hramul bisericii fiind pe 8 septembrie, ziua naºterii Mãicii Domnului.

Perioada balul strugurilor
În perioada între cea de a doua jumãtate a lunii septembrie ºi sfârºitul lunii octombrie în diferite localitãþi sunt organizate baluri ale strugurilor. Aceste serbãri semnalizeazã terminarea sezonului de recoltare. Chiar dacã zona Ciucului nu este favorabil pentru cultivarea strugurilor aceste serbãri sunt bazate pe serbarea struguri, obicei format în secolul al XX-lea. Parada bãieþilor cãlãreþi ºi fetelor pe cãruþe îmbrãcate în costume tradiþionale traverseazã localitãþile vecine cântând ºi invitând oamenii la bal. Balul are loc în casa de culturã cu dans ºi diverse jocuri vesele.

Octombrie

Reuniunea Motocicliºtilor din Caºin
Anual în Caºin are loc Reuniunea Motocicliºtilor pe diferite date. În anul 2011 acest eveniment a fost organizat în luna octombrie. Programul include diferite competiþii, iar la sfârºitul fiecãrei zi au loc concerte.

Noiembrie
noiembrie - Ziua Sfântului Martin
Hramul bisericii din Turia de Sus are loc pe 11 noiembrie, ziua episcopului Sfântul Martin din Tours.

Decembrie
Ziua Sfântului Nicolae
Hramul bisericii romano-catolice din Caºinul Nou are loc pe 6 decembrie, ziua Sfântului Nicolae. Tot în acelaºi zi are loc hramul bisericii romano-catolice din Turia de Jos. Deasemenea Sfântul Nicolae este comemorat în toate localitãþile în cadrul evenimentelor religioase ºi civile. Ziua 5 decembrie este ziua serbãrilor Moº Nicolae organizate în casele de culturã ºi ºcolile din Cozmeni, Caºin, Bãile Tuºnad.

Sãrbãtorile de Crãciun
În aproape toate localitãþi ale microregiune au loc festivitãþi religioase ºi civile în Ajunul Crãciunului prin diferite concerte, împodobirea pomului de crãciun, spectacole de revelion, cabarete, spectacolele artiºtilor invitaþi sau a grupãrilor de artiºti locali. La Tuºnad atracþia principalã a perioadei între Crãciun ºi Revelion este carnavalul de gheaþã.

Ziua Prunci Nevinovaþi sãrbãtoritã la Plãieºii de Sus
Un obicei strãveche a Þinutului Secuiesc era din 28 decembrie când de ziua pruncilor nevinovaþi bãieþii "bat" fetele cu crengi de mesteacãn impodobite cu flori ºi panglici. Acest obicei încã a rãmas în câteva sate, printre altele în Plãieºii de Sus. Grupul bãieþilor participante în acest obicei includ bãieþii ºcolari ºi bãrbaþii tineri. Dupã miezul nopþii bãieþii traverseazã satul în þinutã tradiþionalã de sãrbãtoare ºi fac vizitã la fetele tinere. Bãrbaþii tineri însuraþi ºi ei viziteazã femeile tinere mãritate. Fetele dupa "batutul" tradiþional leagâ câte o panglicã coloratã pe creanga bãieþilor.